Scroll Top
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

Test wpływu ekspozycji RTV na ruch i konwersję w sklepie

Problem badawczy

Polska sieć sklepów ze sprzętem elektronicznym postanowiła zweryfikować na ile zmiana aranżacji miejsca sprzedaży poprawi potoki klientów w sklepie i zmniejszy liczbę zimnych stref. Dodatkowym celem badania było zweryfikowanie na ile produkty znajdujące się w witrynie sklepowej mają wpływ na liczbę osób wchodzących do sklepu.

Realizacja badania

Badanie zostało zrealizowane w sklepie umiejscowionym w jednym z łódzkich centrów handlowych. Projekt podzielony został na dwa etapy: pretest, tj. dokładna analiza obecnego układu oraz test, w którym zmodyfikowano układ alejek i produktów w sklepie oraz zmieniono produkty znajdujące się w witrynie sklepowej.  Analizie zostało poddanych ponad 900 godzin nagrań z 16 kamer. Zakodowanych zostało 44 500 osób przechodzących obok witryny  i ponad 3000 klientów wchodzących do sklepu.

Co zawierał raport?

  • odsetek osób decydujących się na wejście do sklepu przed i po zmianie ekspozycji
  • liczba osób wchodzących do sklepu w poszczególnych godzinach
  • profil klienta odwiedzającego sklep z uwzględnieniem płci i wieku
  • mapę zawierającą najczęstsze kierunki wejścia i popularność ścieżek przemieszczania się po sklepie
  • ranking obecności i zainteresowania w kategoriach oraz kontaktu z produktem
  • liczba konwersji we wszystkich kategoriach
  • analizę zmiany zachowań doradców w sklepie
  • średni czas zainteresowania poszczególnymi produktami
  • częstotliwość rozmów doradców z klientami przed i po zmianie
  • weryfikację hipotez badania i liczne wnioski

Korzyści biznesowe

Sieć sklepów wzbogaciła się o dokładne dane liczbowe opisujące zmianę zachowań klientów w sklepie po zmianach ustawienia. Wskazane zostały rozwiązania warte kontynuowania i skopiowania na inne sklepy oraz te wymagające modyfikacji. Wskazano dokładnie jak zmieniła się liczba osób wchodzących do sklepu, w jakim stopniu zimne strefy zostały ograniczone i jak zmieniła się dostępność doradców.