Scroll Top
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

Analiza sprzedaży napojów w kategorii vs dodatkowe ekspozycje

Problem badawczy

Duża liczba ekspozycji w punkcie sprzedaży powoduje  coraz mniejszą ich zauważalność przez klientów, ale wpływa również na coraz wyższe koszty wykupu miejsca ekspozycyjnego. Popularny producent napojów poszukiwał informacji o skuteczności poszczególnych rozwiązań in-storowych – efektywności dodatkowych ekspozycji w zależności od ich lokalizacji oraz optymalnego wypełnienia produktami w różnych formatach sprzedaży.

 

Realizacja badania

Badanie przeprowadziliśmy w supermarketach i hipermarketach zlokalizowanych w czterech miastach Polski w okresie 2 tygodni przypadających na szczyt sezonu wakacyjnego. Nagrania video obejmowały wszystkie dodatkowe eskpozycje napojowe, a analizie poddany został m.in. traffic, zachowania klientów oraz dokładna sprzedaż z dodatkowych eskpozycji. W badaniu uwzględniono ponad 20 000 klientów zainteresowanych napojami.

 

Co zawierał raport?

 • podsumowanie wielkości kategorii i dodatkowych ekspozycji – tło projektu
 • całkowitą liczbę klientów w kategorii i przy dodatkowych ekspozycjach
 • średni czas spędzany przez klientów na wyborze napoju w alejce produktowej i przy dodatkowych ekspozycjach
 • strukturę sprzedaży według typu ekspozycji z podziałem na producenta, markę, rodzaj napoju
 • strukturę sprzedaży według lokalizacji z podziałem na segment cenowy, typ opakowania i wielkość zakupu
 • szczegółową analizę danych sprzedażowych, w tym raport sprzedaży z podziałem na godziny i dni tygodnia
 • profil klienta kupującego
 • klasyfikację zakupów z lodówek z uwzględnieniem pogody
 • analizę zainteresowania dodatkowymi ekspozycjami
 • zestawienie przepływu klientów pomiędzy kategorią, a dodatkowymi ekspozycjami
 • podział na klientów kupujących w sposób zdecydowany i niezdecydowany w podziale na różne miejsca zakupu
 • liczne wnioski z badania i rekomendacje zmian

 

Korzyści biznesowe

Producent poznał dokładną sprzedaż kategorii napojów z dodatkowych ekspozycji i półki regularnej w różnych formatach sklepów. Dzięki temu możliwe stało się bardziej efektywne wykorzystanie budżetu promocyjnego. Wskazane zostały elementy dobrze działające i te wymagające poprawy, m.in. związane z lokalizacją dodatkowej ekspozycji oraz jej zatowarowaniem.