Scroll Top
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

Analiza zachowań klientów w kategorii artykułów domowych

Problem badawczy

Polski producent, dostarczający produkty dla gospodarstw domowych, postanowił przyjrzeć się bliżej zachowaniom klientów kupujących dobra trwałe codziennego użytku. Jego celem było również sprawdzenie efektywności dodatkowej ekspozycji produktów w porównaniu z regularną półką sklepową.

 

Realizacja badania

Obserwacja nieuczestnicząca za pomocą obrazu z kamer prowadzona była przez 8 dni w jednym z supermarketów w Poznaniu, od otwarcia do zamknięcia sklepu. Dane zostały następnie zakodowane dla wcześniej ustalonego zakresu, tj. szczegółowo od pojawienia się klienta w alejce do wyjścia i ewentualnego powrotu do kategorii produktowej. Badani byli wszyscy klienci, którzy pojawili się w obrębie kategorii, a ich zachowania były zapisywane z dokładnością co do sekundy.

 

Co zawierał raport?

  • podsumowanie ruchu klientów w kategorii artykułów domowych w podziale na godziny oraz dni
  • najpopularniejsze kierunki wejścia do alejki z kategorią
  • średnią liczbę kupowanych produktów podczas wizyty w sklepie
  • zestawienie interakcji z produktem i ich przełożenie na decyzję o zakupie
  • klasyfikację ocen organoleptycznych
  • analizę sposobów porównywania przez klientów wybranych marek produktowych
  • czas i liczbę etykiet produktów czytanych przez klientów
  • zestawienie zainteresowania produktem na tle konkurencyjnych marek
  • profil klientów dokonujących zakupu z podziałem na płeć, wiek i rodzaj koszyka
  • liczne wnioski z badania oraz rekomendacje dalszych działań

 

Korzyści biznesowe

Producent otrzymał głęboką wiedzę o zwyczajach zakupowych klientów sięgających po produkty trwałe codziennego użytku. Jest świadomy jakie zachowania poprzedzają wybór produktu, a jakie czynniki decydują o rezygnacji z zakupu. Dzięki temu zyskał możliwość dostosowania opakowania do preferencji konsumentów. Badanie wskazało również sposoby bardziej efektywnej ekspozycji produktów.