Scroll Top
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

Zasady przetwarzania danych

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABR SESTA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 86.

 

Inspektor Ochrony Danych

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony danych mogą Państwo skorzystać z maila: iod@abrsesta.com. Naszym inspektorem jest Jacek Grabowski.

 

Jakiego rodzaju dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy to: dane kontaktowe (powierzone nam na przykład na Państwa wizytówkach, poprzez formularz internetowy, w stopkach maili lub w automatycznych odpowiedziach na korespondencję mailową, upublicznione na stronie internetowej Państwa firmy jako dane osób do kontaktu); informacje dotyczące historii i potencjału relacji biznesowych, a także dane dotyczące wysyłanych ofert. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb realizacji umów przetwarzamy dane niezbędne dla realizacji umów i dane wynikające z wymogów obowiązującego prawa, w tym prawa podatkowego.

 

W jakim celu dane są przetwarzane?

Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • W celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji umów wiążących ABR SESTA z firmą, którą Państwo reprezentujecie oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych ze zrealizowaną umową; w tym wypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • W celu ochrony roszczeń wynikających ze zrealizowanych przez ABR SESTA umów, w tym wypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Cele marketingowe: w celu nawiązania i podtrzymania dobrych relacji biznesowych, w celu przesłania Państwu oferty lub w celu przetworzenia i oceny otrzymanej od Państwa oferty; w tym wypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; tam, gdzie prawo zobowiązuje nas do pozyskania odrębnej zgody np. na przesłanie oferty na adres mailowy lub na wykorzystanie telefonów dla celów marketingowych, odpowiednia zgoda jest pozyskiwana i stanowi ona – w myśl motywu 47 RODO istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych osobowych.

 

Komu udostępniane są moje dane?

W sytuacjach, gdy ma to zastosowanie udostępniamy dane podmiotom świadczącym usługi prawne w celu dochodzenia i ochrony roszczeń.

 

Jak długo dane są przechowywane?

Dla celu obsługi Państwa zapytań, realizacji i rozliczenia umowy a także w celu ochrony roszczeń dane przetwarzane są przez czas określony obowiązującym prawem, w szczególności przepisami prawa podatkowego.

Z uwagi na realizację celu marketingowego Państwa dane przechowywane są dopóki pozostajecie Państwo z nami w relacji biznesowej, tj. do czasu wyrażenia sprzeciwu lub odwołania zgody. W takiej sytuacji Państwa dane nie będą dłużej przetwarzane dla celów marketingowych.

 

Jakie są moje prawa?

Mają Państwo prawo do: przenoszenia danych (zmiany administratora danych), żądania usunięcia danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu zrealizowania tych praw prosimy o kontakt z osobą po naszej stronie, z którą Państwo współpracujecie lub o napisanie na adres iod@abrsesta.com.

W sytuacji, gdy sądzą Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy muszę udostępniać dane?

Podanie danych dla w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy jest wymogiem ustawowym. W przypadku realizacji celów marketingowych udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak nieudostępnienie danych może spowodować uniemożliwienie nawiązania współpracy z Państwem.

 

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania danych?

Pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych mogą Państwo zgłaszać, pisząc na adres iod@abrsesta.com.