Scroll Top
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

Diagnoza customer experience w punktach zakładów bukmacherskich

Problem badawczy

Polska firma bukmacherska postanowiła przeanalizować środowisko zakupowe i przyjrzeć się bliżej zachowaniom swoich klientów. Celem było wzmocnienie pozytywnych doświadczeń związanych z przyjmowaniem zakładów w punktach stacjonarnych.

 

Realizacja badania

Kluczowy był dobór miejsc o możliwie wysokim natężeniu ruchu oraz umiejscowienie kamer obejmujące zarówno miejsce przyjmowania zakładów, jak i strefę przygotowywania typów. W projekcie przeanalizowaliśmy wszystkie osoby odwiedzające wybrane punkty w dni powszednie oraz w weekend.

 

Co zawierał raport?

  • liczbę osób odwiedzających punkty sprzedaży, w tym liczbę osób powracających
  • profil klientów z podziałem na płeć i wiek
  • szczegółową analizę aktywności podejmowanych w punkcie oraz urządzeń wykorzystywanych przez klientów
  • klasyfikację zachowań prowadzących do zawarcia zakładów
  • natężenie ruchu w punktach w poszczególnych godzinach
  • średni czas spędzony w punkcie z podziałem na poszczególne aktywności
  • średnią liczbę osób przebywających w punktach z analizą dostępności miejsc siedzących
  • liczbę zawartych zakładów w poszczególnych godzinach z uwzględnieniem typów zakładów
  • zestawienie aktywności w punkcie i średniej liczby zakładów na osobę
  • liczne wnioski z badania oraz rekomendacje dalszych działań

 

Korzyści biznesowe

Bukmacher otrzymał rozbudowany profil swojego klienta oraz kompleksowe informacje o zachowaniach graczy. Wiedza ta, połączona z analizą korzystania z elementów wyposażenia, zaowocowała możliwością zmiany aranżacji punktów sprzedaży.